BestReach

BestConnect

Teleskoperande transportörer

Lossa löslastade containers

LOSSNING AV LÖSLASTADE CONTAINERS

Saxrullbanor

Vårt sortiment av flexibla transportörer innefattar allt från odrivna eller drivna saxrullbanor med endera rullar eller hjul. De finns som standard i 3 bredder och en mängd längder.

Teleskoperande transportörer

Använder du en Best Reach när du skall lossa en löslastad container eller trailer går jobbet flera gånger fortare och med betydligt bättre ergonomi. En transportör kan betjäna flera portar.

Flexibla lösningar

Behöver du anpassa dina arbetsflöden efter skiftande kundkrav? Dessa banor kan enkelt konfigureras och omkonfigureras efter ändrade behov. Se film nedan.